АНО "Центр Квалитет" продлил действие аттестата аккредитации органа по сертификации АО "НМЦ НОРМА" до 01 сентября 2021 г.