АНО "Центр Квалитет" продлил действие аттестата аккредитации органа по сертификации АО "НМЦ НОРМА" до 05 марта 2021 г.